Investerare

I samband med att Windevo förvärvade tillgångar från fd Aligerakoncernens konkursbo, emitterade bolaget två obligationer om totalt 100 mkr. Detta är idag bolagets enda räntebärande belåning. Obligationerna har följande registreringsnummer:

Senior Secured Callable Fixed Rate Bonds 2018/2021

Tranche 1; SEK 40 million, ISIN SE0011337146

Tranche 2; SEK 10 million, ISIN SE0011337153

Subordinated Second Lien Secured Callable PIK Interest Bonds 2018/2023

Tranche 1; SEK 50 million, ISIN SE0011337120

Innehavare till obligationerna eller andra intressenter kan kontakta vår VD Claes Jonson på e-post claes@windevo.se för att få lösenord till våra Investor Relations sidor, där rapporter, lånedokumentation och annat relevant underlag kan laddas ner.

Logga in

Wind power - sustainable and commercially viable renewable energy.