Om oss

Windevo driver idag 16 vindkraftverk, med en total installerad kapacitet om 40,5 MW. Ett normalår med god tillgänglighet förväntar vi oss att dessa verk kommer kunna producera omkring 80 GWh. Produktionen under våra första 12 operativa månader kommer dock fortsätta präglas av reparationsåtgärder och därför understiga denna volym.

Vi driver idag vår verksamhet med mycket låga fasta kostnader. Vi har mycket få personer anställda, utan hyr istället in de tjänster som vi behöver. För service, uppgraderingar och underhåll har vi ett nära samarbete med bland annat med tyska Förde Windwerke GmbH, som är experter på flera av våra verk och som har mycket lång erfarenhet från den europeiska marknaden.

Våra ägare idag består huvudsakligen av före detta innehavare till obligationer som Aligerakoncernen utgivit före konkursen – främst ett antal svenska och utländska fonder och andra typer av kapitalförvaltare. I vår styrelse sitter Håkan Dorm (ordförande), Kajsa Hedberg och Werner Heer, som tillsammans har mångårig erfarenhet från både vindkraftsbranschen och kapitalmarknaden. Vår VD är Claes Jonson, med en mångårig erfarenhet från krävande rekonstruktionsuppdrag.

Wind power - sustainable and commercially viable renewable energy.